Disclaimer

Den Trygge Kommune tilstræber at holde denne hjemmesiden opdateret med korrekte informationer. Vi påtager os dog intet ansvar for tab som følge af fejlagtige eller manglende oplysninger eller manglende tilgængelighed til hjemmesiden. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer og løbende opdateringer på hjemmesiden.

Formålet med hjemmesiden er at give information og skabe dialog. Hvis du søger råd eller hjælp omkring nogle af de emner, som bliver taget op på denne hjemmeside, bør du altid kontakte os direkte.

Vi tilstræber at opretholde en tidssvarende beskyttelse mod computervira og lignende, men påtager os intet ansvar for hacker- og virusangreb med videre.

Indholdet af hjemmesiden – herunder tekst og fotos - er underlagt loven om ophavsret og må ikke gengives uden tilladelse fra Den Trygge Kommune.
 

DEN TRYGGE KOMMUNE © 2010 | Disclaimer