Nyheder i DTK

  Vi udsender løbende nyheder, der omhandler aktiviteter eller emner i relation til Den Trygge Kommune. Se nedenfor.

  01-08-2013

  05-05-2017
  Den Trygge Kommune stopper sine aktiviteter
  Den Trygge Kommune har efter 5 succesfulde år stoppet sine aktiviteter ved udgangen af 2016 . For yderligere information: kontakt Finn Kjær Jensen fkj@gemeinschaft.dk
  13-03-2014
  Skab tryghed og merværdi

  Den Trygge Kommunes afholder konferencen Skab tryghed og merværdi, den 13. marts 2014.

  Sted: Mogens Dahl Koncertsal, Snorresgade 22, 2300 København S

  Tilmelding: info@dentryggekommune.dk

  Læs mere

  10-10-2013
  Graffiti mellem hærværk og gadekunst
  Den Trygge Kommune inviterer til et kørende seminar om graffiti mellem hærværk og gadekunst.

  Seminaret søger at finde svar på hvordan man bedst forstår og håndterer graffiti.

  I bus foretager Den Trygge Kommune en rundtur i og omkring København med mulighed for at høre oplæg og bese områder med eksempler på graffiti.

  Du kan læse mere om seminaret her

  01-08-2013
  Fra Stigma til Sted
  I samarbejde med Projekt UDENFOR og Den Trygge Kommune arbejder Gemeinschaft på et projekt, der ønsker at modvirke den negative tendens i dagens bybillede, hvor der sker en større og større stigmatisering af SUB-områderne. Dette ønske falder i tråd med de stigende henvendelser som Boligminister Carsten Hansen får, hvor kommunalpolitikere kritiserer den negative offentlige formidling af SUB-områderne – eller ’ghettoerne’ som de også kaldes.

  Læs mere
  01-05-2013
  Trygge Opmærksomhedsfællesskaber
  Trygge opmærksomhedsfællesskaber har som mål at udvikle en ny samarbejdsmodel mellem politi, kommune og private virksomheder i et særligt udsat boligområde. Formålet er at forøge trygheden i området.

  Læs mere
  21-12-2012
  Pas på skolen i juleferien

  Pas på skolen i juleferien. Få styr på affaldscontainerene på skoler og institutioner. Læs mere

  09-11-2012
  Vær sej, sig nej til hærværk!

  Nyt tiltag fra Gjensidige der skal minimere risikoen for påsatte skolebrande og nedbringe hærværk på danske folkeskoler. Projektet støttes af fonden Østifterne.

  App'en "Pas på din skole" med tilhørende hjemmeside er lige lanceret over for 7 skoler rundt om i landet med hjælp fra risikorådgiverne i de pågældende kommuner. Om et par uger lanceres ”Pas på din skole” over for alle landets folkeskoler. Målgruppen er elever i 7. – 9. klasse. App’en er udformet som et spørgeskema, hvor eleverne svarer på spørgsmål om deres holdninger til hærværk og kommer med forslag til, hvordan hærværk kan forebygges. På hjemmesiden lægges resultater ud løbende, og der findes mere viden om unge, hærværk og påsatte brande. Lærerne kan via lærer login oprette klassen som deltager og hente undervisningsmateriale til en lærerstyret dialog.

  Gjensidige forventer, at få ny viden om, hvordan 13-16 årige unge i Danmark forholder sig til hærværk og derigennem tage videre afsæt til projekter og tiltag, der har til formål at få eleverne til at passe på deres skole.

  Læs mere

   

  17-10-2012
  Midtvejsevaluering af gadeplansindsatser

  CFBU har midvejsevalueret gadeplansindsatser i 17 udsatte boligområder
  Læs mere

  08-03-2012
  Featureudsendelse på P1 om tryghedsvandring i Rødovre Kommune

  P1 rykket på feltarbejde i Rødovre med antropolog Tine Sønderby fra Den Trygge Kommune.
  Lyt til udsendelsen

  01-03-2012
  Den Trygge Kommune udgiver publikationen 'Tegn på sikkerhed'
  Med 'Tegn på sikkerhed – En visuel fortælling om sikkerhedsforanstaltninger i Danmark' har Den Trygge Kommune ønsket at give en række dagligdags og konkrete eksempler på, hvordan myndigheder, virksomheder, organisationer, lokalsamfund og borgere løser deres ønsker om sikkerhed og tryghed.
  Læs mere
  01-03-2012
  Susanne Larsen ny abmbassadør for Den Trygge Kommune

  Det er en klog og initiativrig kvinde, der kommer til at stå i spidsen for Den Trygge Kommune, når Susanne Larsen overtager ambassadørposten efter kirke- og ligestillingsminister Manu Sareen. Susanne Larsen er udover sin formandspost hos Røde Kors kendt for sine mange år som direktør for SAS Danmark. Herudover er hun rutineret i bestyrelses- og netværksarbejde med forbindelse til både kultur, frivillighed og erhvervsliv.
  Læs mere

  26-01-2012
  Kommunernes Tryghedsdag 2012

  Den Trygge Kommune afholder 'Kommunernes Tryghedsdag 2012', hvor vi lader os inspirere af tryghedsarbejdet i Sverige.
  Læs mere

  26-01-2012
  Overrækkelse af Kommunernes Tryghedspris

  VIA University College og Aarhus Kommune modtager Tryghedsprisen 2012 på 25.000 kr.
  Læs mere

  13-10-2011
  De frivillige og velfærdsstaten

  Den Trygge Kommune afholder konference med titlen 'De frivillige og velfærdsstaten' den 13. oktober 2011.
  Læs mere

  21-09-2011
  Møde i Den Rådgivende Komité

  Den Trygge Kommune holder møde i Den Rådgivende Komité (København)

  29-03-2011
  Møde i Den Rådgivende Komité

  Den Trygge Kommune holder møde i Den Rådgivende Komité (København)

  21-03-2011
  Årets Tryghedspris gik til - en bænk

  Tryghedsprisen 2011 gik til Hans Ravnkjær og Lars AP for bidraget 'Pimp min bænk'. Tryghedsprisen på 25.000 kr. blev uddelt af Gjensidige Forsikring, som støtter Den Trygge Kommune økonomisk.
  Læs mere

  02-12-2010
  Den Kommunale Tryghedsdag 2011

  Den Trygge Kommune inviterer den 27. januar 2011 til konferencen "Min bolig - Min tryghed". Konferencen handler om tryghed i boligområder med særligt fokus på borgerinddragelse, byplanlægning, teknologi og design. Konferencens målgruppe tæller bl.a. medarbejdere og ledere i socialforvaltninger og tekniske forvaltninger. Hertil kommer foreninger og virksomheder indenfor sikring, arkitektur, design og teknologi.
  Læs mere

  01-12-2010
  Manu Sareen udnævnt som ambassadør for Den Trygge Kommune

  "Jeg glæder mig til at stå i spidsen for et innovativt netværk, som ønsker aktivt at tage fat på, hvad der skal til for at skabe større tryghed i nærmiljøet", siger Manu Sareen

  09-09-2010
  Konference om påsatte skolebrande

  Den Trygge Kommune inviterer den 9. september 2010 til konference om forebyggelse af påsatte skolebrande. Formålet er at sætte fokus på årsagerne til påsatte skolebrande og komme med innovative løsningsforslag til, hvordan vi i samfundet kan arbejde for at mindske antallet af brande fremover.
  Læs mere

  02-09-2010
  Møde i Den Rådgivende Komité

  Mødet afholdes fra kl. 10-13 hos Gjensidige Forsikring, Nyropsgade 45, København K

  Arbejdsgrundlag og dagsorden er udsendt til mødedeltagerne.  

  09-07-2010
  Rundbordssamtale om tryghed og sikkerhed i lokalsamfund og kommuner

  Hvordan skaber vi mere tryghed i Danmark? Hvordan undgår vi ghettoficering? Og er graffiti hærværk? Dette er blot nogle af de spørgsmål, som deltagerne i denne rundbordssamtale debatterer. Formålet med rundbordssamtalen er at få sat en debat i gang om tryghed og sikkerhed med udgangspunkt i, hvad der på lokalt niveau kan gøres med henblik på at få borgerne til at føle sig mere trygge.
  Læs mere

  05-05-2010
  Den Trygge Kommune lanceres

  Den 5. maj lanceres Den Trygge Kommune.
  Læs mere

  RSS Feed

  Klik på nedenstående link, hvis du vil abonnere på nyhederne fra Den Trygge Kommunne som RSS-feed

  Nyheder

  DEN TRYGGE KOMMUNE © 2010 | Disclaimer